Субота, 24.02.2024, 12:41 Вітаю Вас Гість

СЮТ

Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

Головна сторінка

                            Адміністрація СЮТ

 

Директор                                          тел. 093 691 9058, 096 8779720

Якименко Микола Михайлович         тел. 050 444 71 38

Методист

Шепіль Володимир Якович               тел. 067 452 44 56

Завідувач туристсько-краєзнавчим відділом

Журило Анатолій Мефодійович         тел. 096 556 31 22

 

Педпрацівників – 33 особи.  З них:

Основних: - 17, з яких з повною вищою освітою 16 осіб, середньою – 1 особа. В тому числі 4 відмінники освіти України ,

5 керівників гуртків-методистів.

Сумісників: - 15 осіб, 15 з вищою педагогічною освітою, 1 керівниник гуртка - методист.

          Основними завданнями Черкаської райСЮТ  є:формування всебічно розвиненої дієвої творчої особистості,

реалізація духовного і творчого потенціалу вихованців, задоволення їх потреб у професійному самовизначенні,

пропаганда здорового способу життя, формування національної самосвідомості, поваги до загальнолюдських цінностей.

                        Черкаська райСЮТ  заснована в 1979 році.

 

Адреса закладу: 19615, вул. Леніна, 16, с. Мошни,

        Черкаський район, Черкаська область,    тел. 0472 30-21-31,                                                                

         Електронна  адреса: mm.jakimenko@gmail.com, сайт: moshny-syt.at.ua

 

Про роботу Черкаської райСЮТ

 

.         В епоху державного і духовного відродження України значне місце у справі виховання юних громадян належить забезпеченню потреб учнівської молоді в творчій самореалізації, здобуття нею умінь та навичок за інтересами. Особливу роль у виконані цього завдання відіграють позашкільні заклади, зокрема, станції юних техніків. Саме тут  школярі чи не вперше набувають практичних навичок конструювання, формують естетичні смаки, здобувають навички, необхідні у побуті й повсякденному житті, знаходять практичну справу до душі, яка займає їх вільний час. Таким чином, заняття в гуртках сприяють організації змістовного дозвілля школярів, а отже, зменшують кількість потенційних порушників норм поведінки серед неповнолітніх.

    Черкаська районна СЮТ проводить роботу по забезпеченню потреб дітей, батьків, замовлення суспільства і держави у створенні умов для гармонійного розвитку особистості, по задоволенню потреб вихованців у додатковій освіті в сфері наукової, технічної, художньої, декоративно-прикладній творчості, туристсько-краєзнавчої, спортивно-оздоровчої та інших видів діяльності. На станції ведеться робота по організації змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді, пошуку, розвитку, підтримці юних талантів і обдарувань, стимулюванню творчого самовдосконалення вихованців; по формуванню національної самосвідомості, поваги до загально людських цінностей, активної громадської позиції, а також пропаганді здорового способу життя.

 •  

     Колектив  райСЮТ  працює над проблемою:

     “ Виховання всебічно розвиненої дієвої творчої особистості ”

     Вирішення проблеми здійснюється через:

 • комплексний підхід до організації навчально-виховного процесу;
 • розвиток творчих здібностей вихованців з урахуванням їх індивідуальних особливостей та інтересів;
 • підготовку вихованців до професійної діяльності;
 • формування національної самосвідомості;
 • поваги до загальнолюдських цінностей; 
 • створення найбільш сприятливих умов емоційно-психологічної захищеності та душевного комфорту;
 • організацію змістовного дозвілля та пропаганду здорового способу життя;
 • забезпечення соціально-педагогічного захисту особистості вихованців;
 • впровадження нетрадиційних форм роботи тощо.

Основним напрямком в роботі райСЮТ є розвиток технічної творчості, направленої на конструювання, виготовлення спортивних моделей різного класу та видів, випробування їх на стендах та полігонах, участь в спортивних змаганнях технічного напрямку різних рівнів. По цьому напрямку на СЮТ працює ціла мережа гуртків укомплектована досвідченими керівниками, стаж роботи більшості яких складає 12 – 20 років.. Їх досвід роботи дає можливість дати вихованцям не лише початкові відомості з вибраного профілю, а й поглибити знання з основ наук, які вони одержують в школах. Для задоволення інтересу дітей до нових напрямків технічного прогресу на райСЮТ створена мережа гуртків по вивчені обчислювальної техніки.

 •  

На даний час на СЮТ діють гуртки таких профілів: автомодельні-1, , фото – 3, судномодельні - 3, ракетомодельні - 3, комп’ютерної техніки - 5, конструкторів повітряних зміїв –4, ПТМ - 3, оригамі – 3, паперопластики – 3, ДПМ - 6, народних промислів - 1, бісероплетіння – 1, виготовлення сувенірів – 1,  Відео -3, пішохідного туризму - 6, туристсько-краєзнавчих - 5.

 

   З метою залучення до технічної творчості  учнів 1– 4 класів на СЮТ створено мережа гуртків початково-технічного моделювання, члени яких отримують початкові знання з технічного моделювання, навички роботи з різними матеріалами та інструментами.

 

   З метою виховання естетичних смаків дітей і молоді, залучення їх до народної творчості, занять різними видами мистецтва, оволодіння народними ремеслами на СЮТ створена мережа гуртків з декоративно-прикладного мистецтва та народних промислів.

 Одним з напрямків роботи райСЮТ є пошук та підтримка юних талантів та обдарувань, виховання творчої та наукової еліти, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та молоді. Ці задачі вирішуються через індивідуальну роботу з вихованцями, організацію пошукової, науково-дослідницької діяльності вихованців СЮТ, участь в фестивалях, змаганнях, конкурсах, виставках, експедиціях різного напрямку та рівня. Ця робота проводиться в тісній співпраці з науковими установами (вузи, науково-дослідницькі установи), науковими відділами музеїв, бібліотек, архівами, творчими спілками, позашкіль ними установами, загальноосвітніми школами, громадськими , дитячими та юнацькими організаціями тощо.

   Задачі по формуванні національної самосвідомості вирішується на рай СЮТ через ознайомлення вихованців з досягненнями України в області науки й техніки, з культурою та історією українського народу. Ця робота проводиться як під час гурткових занять так і через науково дослідницьку, пошукову, туристсько-краєзнавчу, екскурсійну діяльність тощо.

   Особливу увагу педагогічний колектив СЮТ приділяє профілактиці правопорушень серед вихованців, пропаганді здорового способу життя. В гуртках виявлено і складено списки вихованців, які потребують особливої уваги( діти з девіантною поведінкою, з неблагонадійних сімей, сироти, неповних сімей тощо). Керівники гуртків ведуть психолого-педагогічні спостереження за цими вихованцями, проводять     необхідну роботу. Ця робота проводиться  в тісній співпраці з громадcкістю, батьками, школою.

 Велика увага приділяються організації змістовного дозвілля та оздоровлення вихованців. Ця робота здійснюється через систему таких заходів як змагання, конкурси, вечори, одно- і багатоденні туристські пішохідні та вело походи (маршрути: Чигирин – Суботів – Холодний Яр –щорічно 5-6 діб, Крим, Карпати, Закарпаття 10-12 діб, вело пробіг Будище – Мліїв-Городище- Моринці – Стеблів – Корсунь- Канів – Кумейки- Будище),  екскурсійні поїздки (Чигирин-Суботів-Мотронинський монастир, Київ ,Переяслав Хмельницький, Канів, Умань, Корсунь ,батьківщину Т.Г.Шевченка), організацію наметових містечок відпочинку на березі Дніпра тощо. В роботі гуртків райСЮТ приділяється велика увага створенню найбільш сприятливих умов емоційно-психологічної захищеності та душевного комфорту, щоб компенсувати потреби гуртківців в позитивних емоціях, в усвідомленні  особистої значущості в суспільстві , творчого самоствердження. 

На рай СЮТ організовано методичну роботу, яка грунтується на діагностичній основі, вивченні та аналізі результативності навчально-виховної роботи, рівні підготовленості педагогічних кадрів, координується з курсовою перепідготовкою. Основними  завданнями і змістом методичної роботи були:Вивчення і використання  в практиці досягнень психолого – педагогічної науки та передового досвіду, розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів. На даний час на СЮТ проводиться вивчення та узагальнення досвіду  по впровадженню нетрадиційних форм  роботи з вихованцями.

Сьогодення потребує виховання дієвої всебічно розвиненої особистості творчого типу. У вирішенні цієї задачі ПНЗ, в силу специфіки їх роботи, відіграють не останню роль.

  Колектив Черкаської районної станції юних техніків цілеспрямовано працює над виконанням цього завдання з початку дев’яностих років. За цей час розроблено і впроваджено в життя цілий комплекс напрямків, форм і видів роботи не типових для СЮТ. Ми не просто розвиваємо якісь певні здібності вихованців, задовольняємо певні інтереси чи готуємо до конкрет- ного виду професійної діяльності, а намагаємось забезпечити  всебічний  розвиток вихованців, забезпечити цілісний процес засвоєння соціального досвіду, щоб вони могли успішно адаптуватись в самостійному житті. Ми маємо напрацювання , що наявні в роботі не багатьох позашкільних закладів. Спробуємо побіжно ознайомити з деякими  з них , можливо щось з нашого досвіду стане комусь в нагоді.

  В системі комплексного підходу до навчально-виховного процесу однією із найефективніших складових є туристсько-краєзнавча діяльність. До якої проявляють інтерес майже всі вихованці СЮТ. Тому ми запроваджуємо її практично в усіх гуртках. Турпоходи, екскурсії, краєзнавчі пошукові та наукові дослідження вихованців забезпечують такий високий виховний, розвиваючий та пізнавальний ефект, якого ніколи не доб’єшся через класно-урочну діяльність, навіть самого високого рівня.

   Туристсько-краєзнавча робота на СЮТ проводиться наступним чином:

На першому етапі здійснюється ознайомлення вихованців з своїм населеним пунктом та довкіллям. Під час походів, екскурсій по рідному селу, в довколишні ліси, луки, гори вихованці методично, детально вивчають кожен куточок села, тваринний і рослинний світ, історичні та архітектурні пам’ятки тощо і що саме головне - прививається одне із найвищих патріотичних  і людських почуттів – любов до малої батьківщини – людей , які на ній живуть, сивих могил пращурів, тополі, що в полі, схилившись під вітром росте. Разом з цим, також, вирішуються програмні завдання роботи гуртків. Наприклад, вихованці фотогуртків вправляються в пейзажній, архітектурній, репортажній та інших видах зйомок, судно моделісти проводять на річках та озерах тренувальні запуски моделей, виконують природоохоронні роботи, вихованці гуртків  ПТМ, ДПМ, народних промислів займаються збором природного матеріалу тощо.

  Наступним етапом туристсько-краєзнавчої роботи стають багатоденні туристські пішохідні та велопоходи  (маршрути: Чигирин – Суботів – Холодний Яр –щорічно 5-6 діб, Закарпаття 14-16 діб, Карпати, Крим, вело пробіг Будище – Мліїв-Городище- Моринці – Стеблів – Корсунь- Канів – Кумейки- Будище тощо),  екскурсійні поїздки під час яких вихованці знайомляться з історією, культурою, природою не лише своєї області, а всієї України (Чигирин-Суботів-Мотронинський монастир, Київ, Львів, Переяслав Хмельницький, Кам’нець - Подільський, Канів, Умань, Корсунь ,батьківщина Т.Г.Шевченка,  наметове містечко відпочинку на березі Дніпра тощо).

  В процесі цієї діяльності, крім вищезазначених, вирішуються , також , наступні завдання:

  

1.Формування національної самосвідомості та

поваги до загальнолюдських цінностей

2.Розвиток пізнавальних інтересів.

3.Набуття туристських навичок

4.Естетичне виховання.

5.Екологічне виховання.

6.Формування музейної культури.

7.Оздоровлення, фізичний розвиток вихованців.

8.Організація змістовного дозвілля та пропаганда здорового способу життя;

9.Забезпечення емоційного розвитку дітей в атмосфері доброзичливості, радості світосприйняття, дружби, довір’я, взаємоповаги і взаємодопомоги, душевного комфорту.

10.Формування навичок неформального спілкування та культури поведінки в колективі, громадських місцях. 

11абезпечення соціально-педагогічного захисту особистості вихованців;

 

        Почуте і побачене під час екскурсій, в походах та поїздках спонукає і стає основою пошукової, науково-дослідницької діяльності вихованців. В першу чергу ця діяльність направлена на вивчення історії та культури рідного села, рідного краю. Робота проводиться в тісній співпраці з працівниками наукових установ, музеїв, архівів, заповідників тощо.В своїх пошуках наші вихованці досягають дуже вагомих результатів.

      Пошуковій, туристсько-краєзнавчій роботі вихованців ми завжди намагались надати суспільно-корисної спрямованості. Так на допомогу клубним працівникам, вчителям минулі роки створювались навчальні слайд-фільми, в даний час  фільми вже на електронних носіях з історії та культури Черкаського району, розроблено більше 10 туристських маршрутів по Черкаському району та області, видано книгу з історії с.Мошни.

   На станції накопичилось дуже багато краєзнавчого  матеріалу.

       За відсутності в районі станції юних туристів функцію координатора туристсько-краєзнавчої роботи перебрала на себе районна СЮТ.

      В  2000 році при СЮТ було створено центр краєзнавства та туризму. Центр надає інформаційно-методичну, практичну допомогу з краєзнавства і туризму школярам, студентам, інструкторам дитячого туризму, викладачам шкіл, технікумів і вузів, дитячим туристським установам, членам молодіжних організацій (зокрема організації Пласту м. Черкаси), також організовує і проводить вікторини, семінари, екскурсії, туристські походи для школярів, студентів, викладачів шкіл, відпочиваючих санаторію “Мошногір’я” . Зокрема, проводились екскурсії по Мошнах та Мошногірському парку Воронцова, місцям Кумейківської битви для школярів та студентів Черкаської.  За 14 років в центрі побували і скористались його послугами більше 10 тисяч відвідувачів не лише з Черкащини  а й з інших областей України та м. Києва.

      В 2001 році на базі центру краєзнавства та туризму райСЮТ було засновано Спілку краєзнавців Мошнівського краю “АРТАНІЯ”. Члени якої проводять велику роботу по вивченню історії краю, а також по  ознайомленню з нeю широкого загалу.  В 2005 році при СЮТ було відкрито туристсько-краєзнавчий відділ, який став координатором та організатором науково-методичної та практичної туристсько-краєзнавчої роботи в школах  району.

    Одним з основних завдань Спілки та туристсько-краєзнавчого відділу є широке залучення шкільної молоді до вивчення минулого рідного краю. В першу чергу залучаються вихованці райСЮТ, які в останні роки добились вагомих результатів, перемагаючи, навіть, на Міжнародних конкурсах з краєзнавства.

     Зупинюсь ще на одній знахідці. Ми на досвіді переконались в тому, що ефективність туристсько-краєзнавчої діяльності вихованців значно підвищується, якщо її проводити у співпраці з іншими ПНЗ, загальноосвітніми школами, дитячими та юнацькими організаціями, громадськими  об’єднаннями, закладами культури мистецькими колективами тощо. Співпраця з іншими навчальними закладами має органічну природу тому, що вихованці СЮТ одночасно є членами гуртків цих закладів, художніх колективів будинків культури. У співпраці легше вирішувати питання фінансування поїздок і походів, організаційних питань різних заходів. Наприклад, співпраця з дитячо-молодіжною організацією Пласт, іншими спілками дитячих та юнацьких організацій дає можливість нашим вихованцям практично безкоштовно відпочивати в їх таборах, брати участь в змаганнях, здійснювати подорожі і, що дуже важливо, пожити в атмосфері де панує якісно вищий рівень культури спілкування, де в юні душі не л’ється бруд барів та телеекранів. Співпраця  з Всеукраїнським об’днанням ім. Т.Г.Шевченка “Просвіта” , членами якої є і наші вихованці, дає можливість брати участь в різноманітних фестивалях, конкурсах тощо за рахунок об’єднання. Зокрема наші вихованці , члени молодої “Просвіти”, постійно беруть участь у Всеукраїнських фестивалях художніх колективів “Просвіти”, конкурсі “Шевченко в моєму серці”. Уже кілька років поспіль наші вихованці, які одночасно є членами фольклорних колективів шкіл, будинків культури, брали участь у виступах художніх колективів на могилі ли Т.Г.Шевченка в м. Каневі 9 березня та 22 травня. Але головне не це, а те , що  вихованці мали нагоду доторкнутись розумом і серцем до святині українського народу, проникнутись духом високого патріотизму , який там панував, відчути свою причетність до боротьби за кращу долю для України і спряє їх громадянському становленню.  

     Гордістю повнились серця вихованців за свій народ за його культуру, коли вони виступали в національному вбранні на сцені палацу “Україна”, майданах та сценах столиці під час фестивалів, одинадцять років поспіль під час святкування Дня Києва.

   Багаторічний  досвід впровадження в роботу гуртків районної СЮТ елементів туристсько-краєзнавчої, пошукової, науково-дослідницької діяльності показав, що це сприяє всебічному, а не вузько визначеному профілем гуртка, розвитку вихованців, розширенню їх світоглядних горизонтів, підвищенню інтересу до знань, самоствердженню і становленню творчої особистості вихованців, формуванню у них почуття національної самосвідомості , поваги до загальнолюдських цінностей, їх психічному та фізичному здоров’ю, показав, що це найкоротший шлях до душі дитини, найефективніша форма патріотичного виховання  .   Дуже часто захоплення вихованців цією діяльністю стає визначальним у  їх професійному виборі, а соціальний досвід, якого вони вході неї набули, допомагає успішно адаптуватись в самостійному житті.

   Працівниуи райСЮТ вважають, що туристсько-краєзнавча, пошукова, науково-дослідницька діяльність має стати невід’ємною складовою навчально-виховного процесу в усіх позашкільних навчальних закладах . 

 

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Лютий 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829
Архів записів
Друзі сайту
 • Create a free website
 • uCoz Community
 • uCoz Textbook
 • Video Tutorials
 • Official Templates Store
 • Best Websites Examples
 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0